Část našeho strojního vybavení

Samozřejmě tímto výpis našich strojů nekončí, v seznamu jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější.